Меню
Количка

Общи условия за ползване

Общи условия

Чрез достъп до megadeal.bg, вие сте съгласни да бъдете обвързани от тези Правила и условия за ползване.

Вие не сте оторизиран и вие се съгласявате да не достъпвате или да използвате този сайт чрез използването на автоматизирани процеси, електронни процеси или да използвате връзка или части от всяка страница или част от този сайт, за целта или целите на използване на информацията, съдържаща се в този сайт по никакъв начин, който нарушава тези Условия за ползване или някое от правата на megadeal.bg.Информацията в този сайт се предоставя от megadeal.bg, за информационни цели и да ви даде възможност за закупуване на определени продукти онлайн.

Вие се съгласявате, че можете да използвате информацията, предоставена в този сайт само за законни цели.
Вие се съгласявате, че информацията в този сайт е изключителна собственост на megadeal.bg и че разпространението или друго използване на тази информация, освен когато има изрично разрешение от тези Условия за ползване и като се използват във връзка с покупката от megadeal.bg.

Законови норми и условия:

Този сайт и неговото съдържание се предоставят от megadeal.bg на база “както е” без никакви гаранции от какъвто и да е вид, нито изрични или косвени, както за функционирането на уебсайта или съдържание. За най-голяма степен, позволена от закона, megadeal.bg се отказва от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се. Megadeal.bg нe носи отговорност за щети от всякакъв вид, произтичащи от използването или невъзможността да се използва този сайт, включително без ограничение, косвени, специални, наказателни, случайни, назидателни или последващи. Някои юрисдикции не позволяват изключването на закономерни или случайни щети и по-горе ограничения не могат да се отнасят за Вас. Megadeal.bg си запазва всички настоящи и бъдещи права и средства за защита, включително правото да прекрати достъпа ви до сайта, по свое усмотрение, ако нарушите някое от Общите условия за ползване от време на време.

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Смарт Депо ЕООД едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта megadeal.bg, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
2. В случай, че някое от условията на Настоящите общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.
3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

Условия за ползване:

При достъп до уеб страницата на megadeal.bg вие сте съгласни да бъдете обвързани от следните Правила и условия за ползване
Вие се съгласявате, че информацията в този сайт е собственост на megadeal.bg и че разпространението или друго използване на тази информация, освен когато има изрично разрешение от тези Условия за ползване и като се използват във връзка с покупката от megadeal.bg

Отговорности

Въпреки, че megadeal.bg се стреми непрекъснато да актуализира сайта, megadeal.bg не гарантира, че наличната информация на сайта е точна, пълна, актуална. megadeal.bg не носи отговорност за печатни грешки. Информация за цена и наличност е предмет на промяна без предизвестие.